Ryhmän pyrkimyksenä on tuoda tanssia näkyväksi sekä luoda kaikille mahdollisuus reflektoida maailmaa taiteen kautta. Kollektiivin viimeisimmät teosaihiot ovat purkaneet identiteettiä, yhteiskunnallisia valtarakenteita, henkisyyttä, henkilökohtaista maailmankatsomusta sekä elämän problematiikkaa. Rajaniemen koreografioissa näkyy monien taiteenalojen yhteentörmäys, visuaalisuus, kokeilunhalu, fyysisyys, huumori, sekä kiinnostus puhtaasti liikekieleen ja improvisaatioon. 

NIINA RAJANIEMI

TANSSIJA, KOREOGRAFI JA TANSSINOPETTAJA

RAJANIEMI COLLECTIVE / NIINA RAJANIEMI

Olen Tampereella työskentelevä nuorenpolven tanssitaiteilija ja olen toiminut koreografina, tanssijana ja tanssinopettajana tanssi- ja esitystaiteen kentällä vuodesta 2015 lähtien. Perustettuani vuonna 2017 nykytanssikollektiivin Rajaniemi Collective, olen keskittynyt täysipäiväisesti taiteelliseen työskentelyyn. Rajaniemi Collective koostuu alalla työskentelevistä freelancereistä, joiden kanssa olen työskennellyt ja vaihtanut työskentelymetodeita produktiokohtaisesti. Rajaniemi Collectiven viimeisimmät teosaihiot ovat käsitelleet naiseutta, häpeää, egoa, sukupuolirooleja, identiteettiä, yhteiskunnallisia valtarakenteita, henkisyyttä ja henkilökohtaista maailmankatsomusta. Viimeisimpiä Rajaniemi Collectiven teoksia ovat: Mistä on isot tytöt tehty? (2020), Cape Mosaic (2020), Stigma (2018), Loopperi (2018), J4CKET ś J4CKET ś (2017) ja Caya (2017). 

Teoksissani tunnistettavia elementtejä ovat: monitaiteellisuus, visuaalisuus, fyysisyys, ironia, tilalähtöisyys, kokemuksellisuus ja osallistavuus. Teoksiani on esitetty Tampereella sekä ympäri Suomea festivaaleilla sekä kulttuurikeskuksissa. Rajaniemi Collectiven rinnalla olen tanssinut niin omissa kuin eri koreografien teoksissa, musikaaleissa, toiminut esittävän taiteen produktioissa koreografina ja opettanut ympäri Tamperetta harrastajia kuin ammattilaisia.

“Koen tärkeäksi reflektoida maailmaa taiteen ja kehoni kautta. Taiteen avulla pyrin käsittelemään ja kohtaamaan tärkeitä aihioita ja kysymyksiä elämästä, sekä tuomaan asioita myös yhteiseen tietoisuuteemme. Mielestäni taide on moninainen ja aina yhteydessä johonkin suurempaan kokonaisuuteen. Koemme, olemme ja elämme jokainen erilaisen elämän, mutta olemme silti aina yhteydessä toisiimme ja maailmankaikkeuteen. Usein minua kiehtovat asiat kumpuavat intuitiivisesti esille tietoisuuteeni jonkin tapahtuman tai sattuman kautta. Minua kiehtoo asioiden katsominen ja tutkailu monelta näkökannalta, pyrin aina jonkinlaisen hetkellisen totuuden ja tietoisuuden löytämiseen. Koen, että minulla on ollut aina jostain syvältä kumpuava alkukantainen tai autenttinen tarve kokea, pohtia ja ymmärtää elämää syvemmin. Tämä tarve on tuonut minut taiteen luokse toteuttamaan ja luomaan.”

 

© 2018 Kaikki oikeudet pidätetään